Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

GDPR 2018

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

GDPR Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Obchodní společnost TC NvF s.r.o., se sídlem Křehlíkova 1442/23, Slatina 627 00 Brno, IČ 29267439, DIČ CZ29267439
dle Nařízení (EU) 2016/679

GDPR Ochrana a bezpečnost osobních údajů ke stažení zde


 • 1
 • Správcem osobních údajů subjektů je obchodní společnost TC NvF s.r.o., se sídlem Křehlíkova 1442/23, Slatina 627 00 Brno, IČ 29267439, DIČ CZ29267439. Kontaktní adresa správce Nádražní 488/38, 671 72 Miroslav, elektronická adresa je info@tcnvf.cz.
 • 2
 • Správce má oprávněný zájem osobní data subjektů zpracovávat. Titulem oprávněného zájmu je uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. Vzhledem k platné legislativě České republiky má správce povinnost tyto osobní údaje zpracovávat a uchovávat.
 • 3
 • Kategorií subjektů osobních dat, které správce zpracovává jsou zákazníci správce.
 • 4
 • Kategorie osobních dat subjektů, které správce zpracovává jsou : jméno a příjmení, adresa, mobilní telefon, elektronická adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
 • 5
 • Příjemci osobních údajů subjektů jsou státní orgány. Pokud právní řád správci uloží povinnost předání osobních údajů, musí správce tak učinit.
 • 6
 • Správce nepředává osobní údaje subjektů do třetí země ani mezinárodním organizacím.
 • 7
 • Lhůty pro výmaz stanovil správce na dobu deseti let, vzhledem k požadavkům platné legislativy České republiky.
 • 8
 • Práva subjektů osobních dat jsou: právo na opravu nebo doplňení osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních dat, právo na výmaz osobních dat, právo na přenositelnost osobních dat, právo na přístup k vaším osobních datům, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů, právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů k příslušnému kontrolnímu úřadu.
 • 9
 • Správce provedl příslušné kroky k technickému a fyzickému zabezpečení zpracováván osobních dat subjektů.