Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

Zákaznická podpora

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

Zelená úsporám


Dne 10.8.2009 otevřelo Ministerstvo životního prostředí program Zelená úsporám i menším investicím. Úprava podmínek zpřístupní dotace širšímu okruhu žadatelů.
„Současná ekonomická krize, která má závažnější následky, než jsme očekávali, brání občanům investovat do velkých projektů, které byly předmětem původního návrhu programu Zelená úsporám. Proto jsme se rozhodli upravit program a vyjít vstříc i menším projektům s nižšími investicemi, které povedou k energetickým úsporám a zároveň ke snižování emisí“, říká k úpravám programu Zelená úsporám ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Změna dotačních podmínek programu 10/08/09

07/04/09 Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Příjem žádostí o dotace začne 22. dubna 2009. Od tohoto data budou žadatelům také k dispozici formuláře žádostí.

Program nabízí podporu v oblastech:
A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).Kompletní informace o programu ZELENÁ ÚSPORÁM platnost od 7.4. 2009

Program Zelená úsporam 07/04/2009
Příručka pro žadatele o podporu
Prezentace TK 07/04/09
Tisková zpráva Zelená úsporám

Podrobnosti najdete na www.zelenausporam.cz