Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Tepelná čerpadla „vzduch-voda“

Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „tepelná čerpadla vzduch voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.
Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon tepelného čerpadla a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZP pracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX ECONOMIC je základním modelem v řadě kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda pro venkovní instalaci. Svou jednoduchostí, příjemným vzhledem, kvalitou provedení a především nízkou pořizovací cenou uspokojí každého zákazníka.


Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX COOL

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX COOL osahuje i funkci chlazení a tím se postará o potřeby vytápění a klimatizace domu. Výhodám těchto zařízení patří kromě funkce chlazení jednak vynikající energetické parametry vyjádřené vysokým topným faktorem (COP 3,9 při podmínkách A2/W35) a také rychlá a snadná montáž, což výrazně snižuje náklady na celkovou investici.


Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX DYNAMIC

Tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX DYNAMIC má plynulou modulaci výkonu a tím se krásně přispůsobí potřebám domu, kde optimálně přispůsobí vytápění a ohřev teplé vody s maximální úsporou nákladů. U tohoto modelu se neřeší pouze regulace výkonu kompresoru, ale i otáček ventilátoru a tím se docílí velmi tichého chodu. řada těchto tepelných čerpadlel vyhovuje domům a objektům s tepelnou ztrátou od 2 do 20 kW a dosahují energetické třídy A+++.


Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC

Alternativou k AWX ECONOMIC je kompaktní tepelné čerpadlo v provedení ARCTIC. Je určeno jak pro vytápění nově postavených nízkoenergetických rodinných domů, tak pro instalaci ke stávajícím zdrojům tepla, především v klimaticky chladnějších oblastech až do venkovní teploty -25°C.


Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Comfort

Tepelná čerpadla vzduch-voda kompakt AWX jsou určena k instalaci vně vytápěného objektu. Tomu je přizpůsobena jejich konstrukce dlouhodobě odolávající vlivům venkovního prostředí. Zařízení se dodává s kompletní náplní chladiva, plně funkčně odzkoušené. Součástí dodávky je řídicí jednotka včetně propojovacího vedení.


Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX Performance - nevyrábí se

Kompaktní tepelné čerpadlo AWX PERFORMANCE představuje technicky vyspělé řešení systému vzduch-voda. Svými vynikajícími technickými parametry patří ke špičce. Vyznačuje se především vysokým topným faktorem, velmi nízkou hlučností, jednoduchou montáží a nízkými provozními náklady.


Kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda (AWX)
Technické informace AWX ARCTIC Performance
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AW Split

Provedení SPLIT představuje technicky nejdokonalejší systém tepelných čerpadel vzduch-voda. V tomto provedení se tepelné čerpadlo skládá ze dvou dílů. Venkovní jednotka - výparník tepelného čerpadla získává teplo z okolního prostředí přímým průchodem vzduchu skrz výměník tepla. Vnitřní díl tepelného čerpadla je umístěn vždy uvnitř vytápěného objektu, takže řídicí systém, kompresor a další komponenty nejsou vystavovány nepříznivým vlivům venkovního prostředí, čímž se výrazně zvyšuje celková životnost zařízení.


Technické informace AW Split
Tepelná čerpadla s funkcí chlazení
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch AA Split

Tepelná čerpadla PZP označovaná jako vzduch-vzduch představují zcela ojedinělý sortiment. Tato zařízení využívají přírodní teplo z okolního vzduchu a vyprodukované teplo předávají cirkulací vzduchu ve vnitřním, vytápěném prostoru. Jsou vhodná především pro instalace ve velkoobjemových prostorech a halách s vysokými stropy, kde lze předpokládat vysoké finanční nároky na zajištění optimální teploty, například pomocí plynového nebo elektrického vytápění.


Technické informace AA
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.


Související s tepelnými čerpadly ze vzduchu

Prospekt-Systémová jednotka HBX300 [PDF: 348,92 kB]
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.
Kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda (AWX)
Tepelná čerpadla s funkcí chlazení