Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Tepelná čerpadla využívající teplo ze země

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme jej skrze vhodný výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná.

Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu.

Zemní kolektor tepelného čerpadla pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby.

Buď jako horizontální kolektor, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, vhodný zejména pro tepelná čerpadla menších topných výkonů nebo jako vertikální kolektor, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo země voda vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí.

Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „tepelná čerpadla země voda“.

Tepelná čerpadla země-voda TERRASMART

Při konstrukci tepelného čerpadla TERRASMART jsme se snažili o co největší jednoduchost, univerzálnost a nadčasový design. Jeho srdcem je výkonný japonský kompresor Mitsubishi Scroll, který výrazně snižuje spotřebu elektrické energie. Tepelné čerpadlo tak dosahuje velmi vysokého ročního topného faktoru a úspor. Díky dokonalé akustické izolaci je tepelné čerpadlo TERRASMART až neuvěřitelně tiché.


Kompaktní tepelná čerpadla země-voda BW
Technické informace TERRASMART / AQUASMART
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla země-voda TERRASTAR

Tepelná čerpadla země-voda TERRASTAR jsou novou generací tepelných čerpadel zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody v rodinných domech a budovách různého charakteru. Tepelné čerpadlo TERRASTAR vyniká maximální výbavou. Integrovaná cirkulační čerpadla, záložní zdroj tepla, výstup a sofistikované funkce pro ohřev vody, ekvitermní regulace teploty, hadice pro tlumení chvění, případně modul pro pasivní chlazení v nadstandardním modelu TERRASTAR Plus. To vše usnadňuje projektové řešení a minimalizuje nároky na instalaci.
Model TERRASTAR Plus s pasivním chlazením.


Kompaktní tepelná čerpadla země-voda BW
Technické informace TERRASTAR / AQUASTAR
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla země-voda TERRASTAR COMBI

Tepelná čerpadla země-voda TERRASTAR Combi jsou novou generací tepelných čerpadel zkonstruovaných pro úsporné vytápění a ohřev vody především v rodinných domech. Součástí tepelného čerpadla TERRASTAR Combi je navíc vestavěný zásobník teplé vody o objemu 190 litrů. Toto kompaktní řešení nezabere ani 0,5 m2 plochy pro instalaci.
Model TERRASTAR Combi Plus s pasivním chlazením.


Kompaktní tepelná čerpadla země-voda BW
Technické informace TERRASTAR / AQUASTAR
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.